KURULLAR


KIŞ SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU

TPRECD Yönetim Kurulu
Başkan Dr. Sühan Ayhan
Başkan Yardımcısı Dr. Selahattin Özmen
Genel Sekreter Dr. Özay Özkaya
Bilimsel İşler Sorumlusu Dr. Şükrü Yazar
İnternet ve Bülten/e-Dergi Sorumlusu Dr. Zekeriya Tosun
Sayman Dr. Gaye Filinte
TTB-Tarihçe ve Üyelik Sorumlusu Dr. Burak Kaya

KIŞ SEMPOZYUMU BİLİMSEL DÜZENLEME KURULU

Dr. Sühan Ayhan
Dr. Şükrü Yazar
Dr. Uğur Anıl Bingöl